Monday, July 30, 2012

Biserica reformată

În 1850 Luduşul avea 2031 de locuitori, între care 1795 de români şi 81 maghiari. Nu am găsit alte informaţii privind structura confesională a populaţiei, dar este de presupus că maghiarii erau în marea lor majoritate reformaţi. Ei participau la slujbe religioase în biserica reformată de la Bogata, localitate ce era pe atunci centrul administrativ al plasei.

O dată cu desemnarea Luduşului ca centru de plasă, ponderea populaţiei maghiare creşte treptat, fapt accelerat şi de alipirea Transilvaniei la Ungaria în 1867 şi de construcţia căii ferate în 1871. Comunitatea reformată a luat hotărârea de a-şi construi o biserică, iar în 1883 şi-a declarat autonomia parohială. În 1884 numărul reformaţilor din oraşul Luduş era de 312. În acelaşi an, soţia contelui Andrássy Gyula, născută contesa Kendeffy Katalin, a donat un teren de 400 stânjeni pătraţi pentru construirea bisericii. Pe lângă acest teren, parohia mai deţinea la sfârşitul anului teren arabil, teren pentru cimitir şi 332 forinţi depuşi la casa de economii. S-au primit donaţii importante în bani, precum şi un împrumut de 8500 de forinţi de la Consiliul dirigent al eparhiei reformate din Ardeal.

La 23 iulie 1888 a fost aşezată piatra de temelie de către meşterul zidar Mónusz Ferenc, iar la 20 septembrie 1889 biserica a fost sfinţită de către episcopul Szász Domokos. Între anii 1908 şi 1909 construcţia a fost mărită cu ajutorul statului maghiar. Atunci au fost adăugate cele două balcoane laterale şi partea din spate. Planul a fost realizat de inginerul Jánosházi László, iar lucrările au fost realizate de o echipă condusă de inginerului Gnödig Béla de la firma Haussmann & Smiel din Cluj. Cele mai importante reparaţii a avut loc în anii 1933, 1948, 1960, 1969, 1973, 1987, 2002.

Biserica reformată, an necunoscut

Planul bisericii este de tip sală, format dintr-o singură navă, cu o absidă semicirculară în zona altarului şi cu două aripi laterale unde au fost montate balcoane din lemn. Turnul adăposteşte clopotul şi are un acoperiş ascuţit, cu o elansare puternică. Faţadele laterale sunt marcate de prezenţa frontoanelor triunghiulare şi a celor două turnuleţe de mici dimensiuni. Din punct de vedere al accentelor decorative, biserica are într-o oarecare măsură forme care o încadrează stilului neogotic, adesea întâlnit în cazul bisericilor reformate construite în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Obiectele liturgice au fost realizate în anii 1908-1909. Orga a fost construită şi montată de maistrul braşovean Einschenk Károly în anul 1909. Orga are 8+2 seturi de tuburi; în 1918, tuburile registrului principal au fost rechiziţionate de către armată. Ele au fost înlocuite ulterior cu tuburile actuale, iar orga a fost recondiţionată complet în anul 2000. Clopotul mare şi cel mic au fost donate în 1888, dar clopotul mare a fost rechiziţionat şi el în 1918. Clopotul actual datează din 1922. Ceasul şi mecanismul acestuia, realizate de meşterul ceasornicar Müller János din Budapesta, au fost montate în turnul înalt de 43,3 metri al bisericii.

Biserica reformată, 1941

Újonnan átépült réformatus templom / Biserica reformată recent renovată
an necunoscut

0 comments:

Post a Comment

 
;