Tuesday, July 31, 2012

Biserica din deal

Lângă vatra satului există o mică colină, pe care se înălţa o biserică din lemn, probabil ortodoxă la origini, ulterior greco-catolică. Nu se ştie când a fost construită această biserică, dar cu siguranţă exista dinainte de 1733, când era amintită în Conscripţia lui Inochenthie Micu Klein (Şematismul de la Blaj); biserica a fost figurată pe "Ridicarea topografică iozefină" (1766-1773), ca singura biserică din Luduş la acea vreme. Biserica cu hramul “Sfinţii Arhangheli” a ars în întregime la 19 august 1863. În locul acesteia s-a construit un oratoriu simplu şi o clopotniţă, ambele din lemn şi acoperite cu şindrilă; au fost demolate în 1892, când a început construcţia noii biserici.

Biserica din deal, 1900
(stânga jos, greşit indicată ca biserică reformată)
Sursa imaginii: darabanth.hu

Biserica din deal, 1904
Sursa imaginii: post-card.hu
Imagine descoperită de Puskás János Pál

Lucrarea a fost executată de antreprenorul Szabo Gerson din Tg. Mureş pentru suma de 11250 florini şi a fost finalizată în anul 1893. Biserica are o structură planimetrică simplă, cu o singură navă, absida altarului de formă hexagonală şi un turn situat deasupra intrării. Elementele decorative ale exteriorului aparţin diverselor stiluri arhitecturale de la clasicism la un baroc moderat de factură vieneză. Portalul intrării are o structură clasică cu doi pilaştri cu capiteluri simple de-o parte şi de alta şi cu un fronton triunghiular susţinut de un antablament. La nivelul superior al turnului se află alţi pilaştri, aceştia având însă capiteluri ionice. Masa de zidărie care face legătura dintre turn şi acoperişul navei sugerează într-o manieră mult simplificată formele volutelor folosite în cazul bisericilor baroce. Ferestrele care corespund navei sunt grupate câte două într-o structură arhitecturală încadrată de aceiaşi pilaştri cu capiteluri ionice folosiţi şi în cazul turnului şi surmontată de un antablament clasicizant.

Biserica din deal, an necunoscut
Sursa imaginii: darabanth.hu

Biserica a fost înzestrată cu un iconostas pictat la Viena şi instalat în 6-17 decembrie 1910 de către artistul Antoniu W. Zeiler, italian de origine. Sfinţirea bisericii a fost oficiată la 12 iulie 1911 de mitropolitul Victor Mihaly de Apşa. Pictura interioară a fost realizată în anul 1931 în tempera de către pictorul Francisc H. Herczeg din Tg. Mureş. În timpul celui de-al doilea război mondial, un proiectil a lovit biserica, distrugând bolta şi o mare parte a supafeţei pictate. Din vechea pictură s-au mai păstrat doar patru scene: Naşterea şi Răstignirea Mântuitorului, în naos şi Învierea şi Înălţarea Domnului, în altar. Restul suprafeţei a fost repictată în anul 1955 tot în tempera, în stil bizantin, de către profesorul Coriolan Munteanu din Cluj. Iconostasul a fost şi el avariat în război, icoanele fiind restaurate în 1956 de acelaşi Coriolan Munteanu. Icoanele pictate pe lemn au fost realizate în 1999 de pictorul Vasile Niţulescu din Braşov. Biserica a fost renovată în 1945 (după bombardament), în 1973 şi în 1995-1999.

Biserica din deal, 1941

Lângă biserică a funcţionat începând din 1840 Şcoala Confesională, susţinută material atât de greco-catolici, cât şi de ortodocşi. În anul 1902 vechea clădire de lemn a şcolii a fost înlocuită cu o altadin zidărie şi acoperită cu ţiglă. După înfintarea Gimnaziului de Stat, în 1922, şcoala a fost transformată în casă parohială. Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a rămas greco-catolică până în anul 1948, când a trecut împreună cu întreg patrimoniul bisericesc în posesia Bisericii Ortodoxe.

2 comments:

Nexxus said...

Am mai gasit a fotografie veche cu biserica din deal

http://post-card.hu/site_media/upload/700/L_-16700.jpg?rand=160849338

Adrian said...

Multumesc mult, o sa actualizez postarea.

Post a Comment

 
;