Thursday, August 30, 2012

Sectorul bancar

Sectorul bancar este prezent la Luduş încă de la începutul secolului trecut, fapt remarcabil pentru un sat. În 1902 exista deja o casă de economii, cu sediul pe Strada Regală, unde se află astăzi secţia de boli interne a spitalului orăşenesc. La 15 octombrie 1906 s-a deschis filiala “Economul”, Institut de Credit şi Economii din Cluj. În anul 1915 se înfinţează “Aquila”, Banca Ţărănescă pentru Asigurări Poporale, apoi s-a deschis filiala “Şoimul”, Institut de Credit şi Economii. În perioada interbelică, în Luduş a funcţionat banca “Albina”.

În anul 1949 s-a deschis o agenţie a Băncii Naţionale, care a funcţionat în clădirea de pe strada Republicii colţ cu strada Primăverii până în 1964, când s-a mutat în sediul de pe strada Crinului. În anul 1968 s-a înfinţat Banca Agricolă, unificată în 1973 cu agenţia Băncii Naţionale. Între 1958 şi 1964 a funcţionat Banca de Investiţii, care îşi avea sediul pe strada Republicii, în clădirea casei parohiale a bisericii romano-catolice.

Takarék és ev. ref. templom / Casa de economii şi biserica reformată, 1902

0 comments:

Post a Comment

 
;